Privacybeleid Aqua-Splash


Belangrijke informatie voor onze klanten
Dit is de website van Aqua-Splash hetgeen een handelsnaam is van RDFinancials B.V.

Bedrijfsadres is:
Van Houten Industriepark
1381 MZ te Weesp

Postadres is:
Van Houten Industriepark 1
1381 MZ te Weesp

Inschrijvingsnummer:  Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland is 32103034
B.T.W. nummer:  NL 8140.97.868.B.01

Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt aan aqua-splash.nl . Dit kan zijn om u te informeren over aqua-splash.nl of om bestellingen die u via het Internet heeft geplaatst zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Aqua-Splash.nl zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Indien aqua-splash uw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen u in dat geval informeren over de wijzigingen en u de kans bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij onze klanten van onze webshop de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van u bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. U kunt contact met ons opnemen via het volgende emailadres: info@aqua-splash.nl of via het hierboven vermelde postadres.

Gebruik Website
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw ip-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij het volgende van u:

·         Uw e-mailadres als uw bestelling/vragen plaatst op deze website

·         Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

·         De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan

·         Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om:

·         De inhoud van onze website te verbeteren

·         Het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen

·         De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden

Op onze site kunnen we gebruiken maken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek te weten:

·         Om u voorkeuren te registreren

·         Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over wat u toevoegt aan uw boodschappenmandje

·         Om uw vroegere activiteiten op onze site te registreren

·         Om bij uw volgend bezoek een beter dienstverlening te bieden

·         Om de inhoud en de presentatie van onze site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie

          die door de browser verstuurd wordt.